Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Business Administration Department of Business Administration Academic Staff
Professor (Total:11)
   ESHIMA Yoshihiro
   GOTO Ichiro
   HONDA Yoshimi
   ITO Hirohito
   KAWAKAMI Takahiro
   MIURA Tetsushi
   MUTSUURA Eibun
   OTA Kazuki
   TANAKA Kengo
   WATANABE Kenji
   YOSHINO Tadao
Associate Professor (Total:13)
   AJIRO Satoshi
   CHEUNG Yau-sum Barbara
   HAGA Mayomi
   HAYASHIDA Osamu
   HOMMA Toshimichi
   ITO Masayuki
   MASUMURA Noriko
   MISHIMA Shigeaki
   OMI Yusuke
   OMORI Kozo
   SUSA Junji
   TAKAHARA Ryuji
   TOHARA Tomofumi
Lecturer (Total:6)
   FUKUDA Keizo
   MORITA Kimiyuki
   NITTAMACHI Yoshinao
   OGAWA Etsushi
   SUGIMOTO Syunsuke
   YOSHIMURA Daigo

mail