Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Economics Department of Economics Academic Staff
Professor (Total:20)
   ASANO Keiichi
   FUKUMOTO Yukio
   HATTORI Keisuke
   HOSOKAWA Daisuke
   KAMIYA Hidehiko
   KOMAKI Yasuyuki
   KUMAKURA Shuichi
   KUROSAKA Makoto
   LIN Minghsin
   MIYAKAWA Toshiji
   OGAWA Masahiro
   OGAWA Takayuki
   OHASHI Norio
   OHSITA Akihiro
   SAITO Yoshihiko
   SUZUKI Takayoshi
   TAKAHASHI Wataru
   YAMAMOTO Tadashi
   YAN Li
   YOSHIDA Hiroko
Associate Professor (Total:13)
   FUJIWARA Tadaki
   HAYASHI Yoshiko
   HIGUCHI Taro
   KAGOTANI Koji
   MIZUNO Nobuhiro
   NAKAOTA Hiroshi
   NIHONSUGI Tsuyoshi
   OKAJIMA Shigeharu
   ONO Azusa
   SHIGEMITSU Mie
   SOGO Takeharu
   UEMIYA Tomoyuki
   URUSHI Saki
Lecturer (Total:3)
   HASHIMOTO Kazuhiko
   HAYASHI Jun
   HIROSE Kosuke

mail