Faculty of Economics Department of Economics Academic Staff
Professor (Total:32)
Name Specialization Areas
   ASANO Keiichi Economic history, History of Europe and America
   FUJIMOTO Takashi Agricultural and food economics, Economic statistics
   FUKUMOTO Tomoyuki
   FUKUMOTO Yukio Money and finance
   ITO Taichi Economic policy
   KOMAKI Yasuyuki Economic theory, Economic statistics, Economic policy
   KUROSAKA Makoto Economic theory
   KUWAHARA Takeshi Politics, Economic policy
   LIN Minghsin Economic policy
   MARUYAMA Ako
   MIZUSHIMA Atsue
   MORI Utae Economic policy, Sociology
   MOTOMURA Mitsue
   NIHONSUGI Tsuyoshi Economic theory
   OGAWA Masahiro Economic statistics, Economic policy
   OGAWA Takayuki Economic theory, Economic policy
   OHSITA Akihiro Geometry
   Ogawa Naomi Japanese literature
   SAITO Yoshihiko
   SERIZAWA Shigehiro
   SHIMOYAMA Akira
   SUZUKI Takayoshi Linguistics
   TAKAGI Hisashi Japanese history, Economic history, Museology
   TAKAHASHI Wataru Public economics and labor economics, Money and finance
   TAMURA Taichi
   TOMODA Yasunobu
   TSUKATANI Fumitake Public economics and labor economics
   YAMAMOTO Shunichiro Geography
   YAMAMOTO Tadashi History of Europe and America
   YAN Li Historical studies in general, History of Asia and Africa
   YOSHIDA Hiroko Foreign language education
   YOSHIDA Tateichiro History of Asia and Africa, Economic history
Associate Professor (Total:19)
Name Specialization Areas
   BABA Satoko
   FUJIWARA Tadaki Economic theory
   HAGIWARA Makoto
   HASHIMOTO Kazuhiko
   HIGUCHI Taro Education
   HIROSE Kosuke
   KASHIHARA Makoto Politics, Sociology, Civil engineering plan and transportation engineering
   KASHIYAMA Takehiro
   MATSUKI Yusuke
   MIZUNO Nobuhiro
   NAKAOTA Hiroshi Money and finance
   NOZAKI Kayo
   OKAJIMA Shigeharu
   ONO Azusa History of Europe and America, Area studies
   SHIGEMITSU Mie Educational technology, Foreign language education, Sociology of education
   UCHIYAMA Kazuyuki
   UEMIYA Tomoyuki Economic doctrines and economic thought
   URUSHI Saki
   USUDA Toshiyuki
Lecturer (Total:6)
Name Specialization Areas
   FUJII Daisuke Economic policy, Public economics and labor economics
   HANATO Shunsuke
   HAYASHI Jun
   KWON Aram
   SUMIDA Soichiro
   YAMAO Tadahiro