Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Information Technology and Social Sciences Department of Information Technology and Social Sciences Academic Staff
Professor (Total:12)
   FUJIMOTO Hisao
   FUJIMOTO Yoshiharu
   HOSOI Mahito
   KASHIWAGI Tadashi
   KATAYAMA Mamiko
   KOTANI Toru
   KUSANAGI Nobuteru
   MIYATAKE Noriaki
   NAKAMURA Kenji
   NAMBA Takashi
   NISHIYAMA Yutaka
   SUGITA Takeshi
Associate Professor (Total:11)
   ASADA Hirofumi
   ITO Hiroshi
   IWASA Takuro
   KATO Kazuo
   LIN Iyo
   NOMURA Kunihiko
   NOMURA Tomokazu
   OGAWA Masashi
   OTAKI Tomoori
   SHIMIZU Hajime
   YONEKAWA Masashi
Lecturer (Total:2)
   OHTSU Hiroko
   TOMABECHI Natsuho

mail