Faculty profiles
日本語 >> Search Page


Faculty of Human Sciences Department of Human Sciences Academic Staff
Professor (Total:17)
   AIHARA Masamichi
   BYODO Fumihiro
   DOI Mitsuo
   FUKUI Takaaki
   GENMA Kazuo
   HANDA Hiroshi
   JO Tatsuya
   KOMIYA Noboru
   KUSUMOTO Hidetada
   MATSUDA Yukihiro
   MURAYAMA Mitsuaki
   NAKAGAWA Ichiro
   TAKAI Itsushi
   TAKATSU Yoshinori
   UKAI Natsuko
   WAKAYOSHI Koji
   YAO TAKENORI
Associate Professor (Total:5)
   AKASHI Koji
   KITAICHI Noriko
   KOGA Eriko
   KOMATSU Akiko
   TAJIMA Yoshiteru
Lecturer (Total:3)
   DAN Yasuaki
   ETO Miki
   FUJIWARA Ken

mail