Faculty of Human Sciences Department of Human Sciences Academic Staff
Professor (Total:14)
Name Specialization Areas
   AIHARA Masamichi Sports sciences
   CHOI Hwoisook
   ISHIHARA Reiko
   JO Tatsuya History of thought, Sociology
   KOGA Eriko
   NAKAGAWA Ichiro
   OHASHI Junko
   SAKANO Yoshitaka Clinical psychology, Others, Social welfare
   TAJIMA Yoshiteru
   TAKAI Itsushi Rehabilitation science, Nutrition science and health science
   TAKATSU Yoshinori
   UKAI Natsuko Clinical psychology
   WAKAYOSHI Koji Sports sciences
   YAO TAKENORI
Associate Professor (Total:8)
Name Specialization Areas
   AKASHI Koji Sports sciences
   ETO Miki Nutrition science and health science, Sports sciences, Physical education, and physical and health education
   FUJIMOTO Norifumi
   KAMIGAKI Kazuki
   KUKI Seita
   MORIOKA Yosuke
   MORISHITA Yoshitaka
   TSUBOTA Yuki Clinical psychology
Lecturer (Total:3)
Name Specialization Areas
   IWATA Mitsuhiro
   OKAMURA Kaori
   SHIGAKI Tomoko